Can Aguilera de les Rovires

Castells de frontera

1 torre_odena_2_peq

La història situa a l’Anoia en un moment privilegiat. Amb la formació de la marca carolíngia, l’Anoia va esdevenir durant mes de dos segles, la frontera entre la marca i el regne del califat de Còrdova. Durant aquest temps, els castells començaren a poblar la comarca per tal de defensar-la de les ràtzies d’Almansor i els seus successors. Trobarem castells tant importants com el de la Pobla de Claramunt o simples atalaies d’observació com la Torre del Moro. Amb aquest crèdit de síntesis, observarem les característiques bàsiques dels castells catalans, les families mes importants de la zona, el funcionament de la societat medieval i l’evolució en el temps de la comarca.

Edats: de 2º de primaria a 4r ESO.

Dates: durant tot l’any.

Durada: de 3 a 5 dies (a escollir).

Activitats: (a escollir).

– Excursió al castell d’Odena (50min / 4,1 km).

– Excursió al castell de la Pobla de Claramunt (3h 45min  / 13,1 km).

– Excursió a la Torre de la Manresana (5h 30min / 18,8 km).

– Excursió a Igualada medieval (2h / 7,2 km).

– Observació de les parts d’un castell a traves de maquetes.

– Elaboració de la maqueta d’un castell amb cartró.

– Xerrada sobre l’evolució de la comarca durant l’edat medieval.

– Elaboració dels escut d’armes de les families mes importants de la comarca.

– Elaboració de menjar típics de l’edat medieval.