Can Aguilera de les Rovires

Cabanes de pastor

1 2

Segles de treball en el camp per generacions de pastors, han deixat la seva marca a la comarca, en forma de cabanes. Construccions amb una arquitectura singular, ens permeten aprendre las dures condicions de vida dels pastors durant les èpoques de pastura. Encarem aquest crèdit en el descobriment del patrimoni de la comarca i en la seva preservació.

Edats: 3r i 4r ESO, Batxillerat.

Dates: durant tot l’any.

Durada: de 3 dies.

Activitats: (a escollir).

– Localització i observació de les cabanes de pastor de la zona, amb la utilització de brúixola i mapa.

– Xerrada / debat sobre les condicions de vida dels pastors de la comarca en les diferents èpoques.

– Restauració d’una cabana de pastor de la zona.

– Acampada nocturna al costat d’una cabana de pastor rehabilitada.